Sollicitanten melden zich voor functie van burgemeester van Midden-Drenthe

Assen

Er hebben 26 belangstellenden gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe.

Het gaat om 20 mannen en zes vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Jan Broertjes per 7 januari 2015. De heer Ton Baas heeft de afgelopen periode als waarnemend burgemeester gefungeerd. De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen vrijdag, 18 november. In leeftijd variëren de sollicitanten van 37 tot 65 jaar. Zes zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, vier van het D66, vier van de PvdA, vier van de ChristenUnie en twee van een lokale partij. Eén sollicitant is geen lid van een politieke partij of heeft dat niet aangegeven. Twintig sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, drie uit een ambtelijke organisatie, twee uit het bedrijfsleven en één uit een non-profit organisatie. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar voert binnenkort gesprekken met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Midden-Drenthe is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 9 februari 2017 de voordracht overneemt, wordt de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Op 17 februari 2017 gaat de voordracht samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan. Noot

Auteur

Albert-Jan Garama