Rekenonderwijs Salland goed op orde

Assen

Deze week zijn de landelijke uitslagen van de rekentoets 205-2016 bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de leerlingen van de locatie Salland van CS Vincent van Gogh in Assen, tot de beste 25% van Nederland horen.

Op Salland wordt veel aandacht en tijd besteed aan het rekenonderwijs. Dat heeft mooie resultaten tot gevolg. De Asser leerlingen scoren hoger dan het landelijk gemiddelde. Zo is het landelijk gemiddelde voor vmbo-basis een 5,9 terwijl de basis-leerlingen van Salland een 6,6 scoren. De vmbo-kader leerlingen scoren op Salland een 6,5 terwijl het landelijke cijfer een 6,1 is. Binnen de theoretische leerweg wordt er op Salland wordt een 7,3 gescoord terwijl het landelijk gemiddelde een 7,1 is. De gemiddelde cijfers laten de afgelopen drie jaren ook een voortdurende stijging zien. Ten opzichte van schooljaar 2013-2014 tussen de 12 en 15%. Alle leerlingen in klas 1 t/m 4 hebben een uur rekenen op hun rooster. In dit uur werken ze via een rekenmethode, ondersteund door een digitaal programma, aan hun vaardigheden voor rekenen tot ze op het gewenste niveau zijn. Momenteel wordt er in de Tweede Kamer opnieuw gediscussieerd over het al dan niet verplicht stellen van de rekentoets. Hier wordt ook gesteld dat veel scholen het rekenonderwijs niet op orde hebben. Wiskundedocent Saskia Nauta verzorgt de coördinatie van de rekenlessen op Salland. Saskia Nauta: ‘We hebben de zorgen rond het rekenonderwijs in 2009 direct serieus genomen en zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Rekenen is zo belangrijk, ook in het vervolgonderwijs. Het is fijn om te merken dat onze leerlingen samen met onze docenten het zo goed oppakken en mooie resultaten behalen!’.

Auteur

Albert-Jan Garama