Notaris & Dementie is dementievriendelijk

DRENTHE

ijdens het door het Netwerk Dementie Drenthe georganiseerde symposium ‘Voorbereiden op de laatste levensfase met dementie’ ontvingen de notarissen welke bij Notaris & Dementie zijn betrokken het certificaat ‘Dementievriendelijk’. Frans van Dorst de voorzitter van de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland reikte dit certificaat uit aan de drie deelnemende notariskantoren. Notaris & Dementie ontving dit certificaat omdat zij onder andere kosteloos voorlichting geven in Alzheimer cafés en aan casemanagers.


Auteur

Redacteur