Wintergasten op Diependal

ORANJE

Stichting Het Drentse Landschap heeft zondag 27 november om 14.00 uur een vogelkijkexcursie naar Diependal.

De start is bij de vogelkijkhut. Deze is te bereiken door in het dorp Oranje (bij Speelstad Oranje) de Zwarteweg in te slaan. De route naar de vogelkijkhut staat met bordjes aangegeven.

Diependal bestaat uit het vloeimeer van de voormalige aardappelmeelfabriek Oranje en een achttal vloeivelden. In het vloeimeer werd vroeger proceswater uit de fabriek gepompt. Het functioneerde als bergingsbassin, waaruit het vervuilde water ter zuivering naar het vloeiveldencomplex kon uitstromen. Van dit voedselrijke afvalwater leefden miljoenen kleine waterdiertjes, die op hun beurt weer als voedsel dienden voor grote aantallen watervogels.

Honden mogen niet mee, ook niet indien ze zijn aangelijnd.

Foto Roelof Manting


Auteur

Redacteur