Wilhelmina Ziekenhuis Assen ontvangt Pluscertificaat

Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft van zorgverzekeraar Zilveren Kruis het Pluscertificaat ontvangen voor de diabeteszorg voor volwassenen.

Dat betekent dat de geleverde zorg in het WZA voldoet aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraar, en dat de diabeteszorg wordt uitgevoerd volgens de zorgstandaard van de Nederlandse Federatie Diabeteszorg. De zorgverzekeraar vergelijkt veel voorkomende behandelingen en faciliteiten van instellingen onderling aan de hand van objectieve kwaliteitscriteria. Zo scoort het WZA bovengemiddeld op het uitblijven van complicaties en klachten, worden patiëntkenmerken en behandelresultaten goed geregistreerd en is er een goede indicatiestelling. Andere criteria zijn het naleven van richtlijnen en protocollen, en positieve patiëntervaringen: zowel over het zorgproces als over het ervaren resultaat van zorg. Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen daarnaast voldoen aan de eisen aan patiëntveiligheid die het Zilveren Kruis zelf stelt. Inmiddels beschikken zeventien zorgaanbieders in Nederland over het Pluscertificaat 2016 diabeteszorg voor volwassenen. Foto: Het diabetesteam van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen met het Pluscertificaat voor diabeteszorg voor volwassenen.

Auteur

Albert-Jan Garama