Lievingerveld naam nieuw buurtschap Beilen

Assen

Lievingerveld is de nieuwe naam voor het buurtschap dat aan de oostkant van Beilen gaat ontstaan. Familie Ham uit Westerbork is de bedenker van deze naam en ontving uit handen van wethouder Dolfing een cheque voor een weekendje weg.

In september schreef de gemeente een prijsvraag uit om een mooie naam te bedenken voor het nieuwe buurtschap dat gaat ontstaan aan de oostkant van Beilen. Tot voorheen sprak de gemeente over ‘Beilen-Oost’. In drie weken tijd kwamen 151 inzendingen bij de gemeente binnen. Wethouder Dolfing is blij met zoveel reacties: “We hadden gehoopt op veel inzendingen maar dat het er zoveel zouden zijn, is boven onze verwachting”. Lievingerveld De naam Lievingerveld is gekozen om verschillende redenen. Wethouder Emko Dolfing: “Vanuit buurtschap Lieving kijkt men uit over de veldontginningen. Dat het woord ‘veld’ in de naamgeving terugkomt, vinden we passend vanuit de historie. Bovendien verwijst de naam naar het naastgelegen buurtschap Lieving. Hierdoor wordt snel de geografische ligging van het gebied duidelijk. Daarnaast viel deze naam ook goed bij de bewoners van Holthe, Lieving en Makkum aldus het jurylid dat deze buurtvereniging vertegenwoordigde. En niet onbelangrijk: Lievingerveld is een naam die je goed kunt uitspreken. Daar hebben we ook op gelet.” Geografische ligging Lievingerveld Lievingerveld ligt tegen buurschap Lieving aan. De Beilerstroom begrenst het gebied aan de noordkant. Door het gebied loopt een verhard pad. Dit pad wordt veel gebruikt door schooljeugd uit Westerbork, door recreatieve fietsers en bestemmingsverkeer. Jury Voor de prijsvraag had de gemeente een jury ingesteld. De jury bestond uit inwoners die op enige wijze betrokken zijn bij of kennis hebben van het gebied. De jury heeft drie namen uitgekozen en voorgedragen aan het college dat uiteindelijk de winnende naam koos.

Auteur

Albert-Jan Garama