CSG Beilen zet streep door discriminatie op Dag van de Verdraagzaamheid

Assen

In het kader van de ‘Dag van de Verdraagzaamheid’ is op woensdag 16 november op het CS Vincent van Gogh in Beilen, locatie CSG Beilen, stilgestaan bij de thema’s verdraagzaamheid en discriminatie.

Er werden gastlessen gegeven over dit thema door twee medewerkers van het Meldpunt Discriminatie Drenthe. Ook was wethouder Bent van gemeente Midden-Drenthe aanwezig om in het kader van de landelijke campagne ‘Zet een streep door Discriminatie’ letterlijk een streep door discriminatie te zetten. Ook ging de wethouder enthousiast in gesprek met de leerlingen over dit thema. In de gastles werden de leerlingen door middel van een quiz bewust gemaakt wat discriminatie en vooroordelen inhouden. Tot slot maakten de leerlingen een test waarin ze konden zien in hoeverre zij zelf verdraagzaam zijn naar anderen.

Auteur

Albert-Jan Garama