College Midden-Drenthe stelt voor geld beschikbaar te stellen voor renovatie Sportpark Noord-West

Assen

Het college van B&W van Midden-Drenthe stelt aan de gemeenteraad voor om ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de sportvelden en het opnieuw inrichten van het Sportpark Noord-West in Beilen.

Voor dat bedrag worden alle velden voorzien van nieuwe drainage, nieuwe hoofdontwatering en een nieuwe grasmat: twee kunstgrasvelden en vier natuurgrasvelden. Voor de aanleg van de kunstgrasvelden moeten de voetbalverenigingen een eigen bijdrage leveren. Daarnaast worden twee nieuwe kleedkamers gebouwd en wordt het parkeerterrein uitgebreid. Ook wordt het onderhoud van boomsingels en houtwallen aangepakt. Kunstgras “Uit de onderzoeken die we hebben laten uitvoeren blijkt dat door de renovatie van de huidige acht natuurgrasvelden het probleem van de wateroverlast op het Sportpark opgelost is”, aldus wethouder Lohuis. “De kosten daarvoor komen uit op ruim 1 miljoen euro. Maar de verenigingen hebben de nadrukkelijke wens voor de aanleg van een aantal kunstgrasvelden. De extra kosten van ruim 700.000 euro die daarmee gemoeid zijn, willen wij als gemeente voor een deel voor onze rekening nemen. Maar we verwachten ook een bijdrage van de verenigingen”. Eigen bijdrage Die bijdrage bestaat bij de aanleg van één kunstgrasveld uit 25 procent van de meerkosten voor de aanleg van een kunstgrasveld ten opzichte van een natuurgrasveld. Bij de aanleg van een tweede kunstgrasveld komt 75% van de meerkosten voor rekening van de voetbalclubs. Deze bijdrage wordt uitgesmeerd over een periode van 30 jaar. Commissie en raad In de commissie Zorg en Welzijn van 29 oktober wordt het voorstel besproken. In de raadsvergadering van 15 december neemt de raad een besluit.

Auteur

Albert-Jan Garama