Winnaars Drentse Kei 2016 bekendgemaakt

Assen

Drenthe College heeft dinsdag 15 november de Drentse Kei 2016 bekend gemaakt tijdens de interne studiedag DC GO in Emmen. De winnaars zijn bij de studenten Manon Koekoek (Nieuwlande; student Sport en Bewegen in Emmen); bij de docenten Joas Hofstra (docent Burgerschap bij de sector Techniek Emmen) en bij de leerbedrijven Centric IT uit Assen.

De jury is onder de indruk geraakt van Manon Koekoek; als mens en als student. Als student Sport en Bewegen toont Manon Koekoek dat zij uit het juiste hout gesneden is. Zij is super gemotiveerd, bruist van het enthousiasme, toont leiderschap en heeft tomeloze inzet. Daarnaast wordt zij geprezen voor haar collegiale houding richting medestudenten. Manon Koekoek is een model-student in de zin dat zij al haar werk buitengewoon zorgvuldig voorbereidt. Daarmee is zij ook buiten de school een gewaardeerde kracht. Manon Koekoek past volledig binnen de visie van Drenthe College: zij is constant op zoek naar de beste versie van zichzelf. Zij weet haar verhaal goed te doen en is daarmee een passend visitekaartje voor het mbo. Bijzondere waardering wil de jury uitspreken voor Amber Bijker; zij is dit jaar de eerste student van het Entree-onderwijs die deelneemt aan de verkiezing. Gezien de bijzondere positie van het Entree-onderwijs (instroom zonder diploma) acht de jury het niet vanzelfsprekend dat studenten daar willen deelnemen aan een dergelijke verkiezing. Dat Amber dat toch doet toont haar gedrevenheid; een gedrevenheid die ze inmiddels heeft ingezte om door te stromen naar een opleiding MBO-niveau 3. Een brede blik op de wereld en onze maatschappij én het vermogen om in zijn eigen lessen snel in te spelen op ontwikkeling daar; dit zijn de punten die de jury vooral prijst in Joas Hofstra. Gezien zijn achtergrond van studie, reizen en betrokkenheid bij maatschappelijke instellingen (Tweede Kamer) kan Joas Hofstra vanuit ervaringsdeskundigheid zijn lessen invullen. Daarbij weet Joas een toon en een aanpak te kiezen waarmee hij aansluit bij de belevingswereld van de student. De jury heeft waardering voor het feit dat Joas Hofstra heel bewust heeft gekozen om als docent het vak Burgerschap te kiezen; dit is binnen het mbo niet een voor de hand liggende keus. Joas weet moderne media te integreren in zijn lessen, is eigentijds en vervult een voorbeeldrol voor zijn studenten. Bij de Leerbedrijven is de Drentse Kei gegaan naar Centric IT uit Assen. De jury over Centric: De jury ziet in Centric een bedrijf dat echt werk heeft gemaakt van het maken van verbinding met het onderwijs. Dit komt onder meer tot uiting in het verzorgen van gastcolleges en het begeleiden van stagiairs. Bijzondere waardering heeft de jury voor het feit dat Centric zover gaat in zijn samenwerking, dat het bedrijf ook klaar staat om het onderwijs van Drenthe College voort te helpen door eigen medewerkers lessen te laten overnemen bij ziekte van de desbetreffende vakdocent. Ook het feit dat Centric ruime aantallen afgestudeerden van Drenthe College in dienst heeft genomen, kan rekenen op de waardering van de jury. Dit alles toont dat Centric daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt voor (de kwaliteit van) het onderwijs. Bij de verkiezing wordt gebruik gemaakt van zowel een internet stemming als een beoordeling van de genomineerden door een Vakjury. Drenthe College kiest al weer voor de achtste keer de Drentse Keien: vorig jaar gingen de titels naar Hartman Transport (Nieuw-Amsterdam, categorie Leerbedrijf), Diederick de Vries (Sector Economie en Dienstverlening; categorie docent en later mbo-docent van het jaar) en Helenni Tsirakos (Sector Zorg en Welzijn, Meppel; categorie student).

Auteur

Albert-Jan Garama