Veel animo voor brandveiligheidschecks woningen

Assen

In oktober zijn brandweervrijwilligers uit Beilen, Smilde en Westerbork op pad gegaan om brandveiligheidschecks uit te voeren en rookmelders op te hangen in Nieuw Balinge.

Bij 141 van de 320 woningen (in de bebouwde kom) in Nieuw Balinge waren de vrijwilligers welkom en hebben ze in totaal 204 rookmelders opgehangen. De rookmelderdichtheid in Nieuw Balinge is door deze actie gestegen van 49% naar 71%. Conclusie: 71% van de inwoners van Nieuw Balinge is bij brand altijd op tijd wakker! Tijdens de Brandpreventieweken in oktober bezochten een groot aantal vrijwilligers van de brandweerposten in Beilen, Smilde en Westerbork alle woningen in Nieuw Balinge om de bewoners een brandveiligheidscheck aan te bieden en – als er nog geen goed werkende rookmelders in de vluchtroutes aanwezig waren – gratis rookmelders op te hangen. Net als bij soortgelijke acties de afgelopen drie jaar in Wijster, Spier, Garminge, Zwiggelte, Oranje en Hooghalen waren ook in Nieuw Balinge veel mensen blij verrast met de actie van de brandweer. Met een stijging van de rookmelderdichtheid van 22% kan met recht gezegd worden dat Nieuw Balinge weer een stukje veiliger is geworden. De noodzaak om goed voorbereid te zijn op een brand wordt steeds groter. Doordat bouwmaterialen en meubels steeds meer brandbare stoffen bevatten, grijpt een brand sneller om zich heen. Vroeger had men ongeveer 20 minuten de tijd om een ruimte te verlaten waar brand was, nu is dat nog maar 3 minuten. Wil u meer weten over hoe u uw woning brandveiliger maakt en gebruikt kan worden? Kijk dan op www.brandveiligheidthuis.nl

Auteur

Albert-Jan Garama