Start werkgroep Levensboek

Assen

Vrijwilligers van de werkgroep Levensboek van Humanitas kunnen helpen om van iemands levensverhaal een levensboek te maken.

ASSEN – ,,In Assen kwam de behoefte om ondersteuning bij het maken van een levensboek naar voren via een van de werkgroepen van Humanitas”, vertelt André Haverkamp, coördinator werkgroep Levensboek. ,,Een van de vrijwilligsters is zich daar toen in gaan verdiepen en kwam tot de conclusie dat het niet om een incidentele vraag ging, maar om een steeds groter wordende behoefte. Uiteindelijk is besloten om hier een aparte werkgroep voor op te zetten. Deze werkgroep is vorig jaar met haar werkzaamheden begonnen.” De ondersteuning kan heel divers zijn. ,,Dat hangt helemaal af van de hulpvraag. Dit wordt vooraf goed met de betreffende persoon (de verteller) besproken. Soms hebben mensen alleen behoefte aan informatie en advies, maar vaak is er meer ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het uitwerken en op papier krijgen van het levensverhaal. Uitgangspunt hierbij is wel dat wat mensen zelf kunnen doen, zij ook zelf gaan doen. De vrijwilliger is ondersteunend. De vrijwilligers komen in principe bij de verteller thuis.” André herkent een aantal punten waar mensen tegenaan lopen bij het maken van het levensboek. ,,Natuurlijk vraagt het wel enig doorzettingsvermogen. Het is niet iets van een paar dagen. Daar verkijken mensen zich weleens op. Ook zijn het niet altijd leuke herinneringen die boven komen en dat leidt wel eens tot emoties. Gelukkig is de vrijwilliger er op getraind hiermee om te gaan. Verder is het ook lastig om een goede vorm te bepalen.” De groep heeft een brochure waar 35 tips instaan voor het maken van een boek. ,,Belangrijkste tip is wel dat mensen vooraf goed nadenken voor wie het levensboek bedoeld is en ook wat ze er in kwijt willen. Dat hoeft niet perse een heel leven te zijn. Het kan ook een deel van iemands leven zijn, bijvoorbeeld de oorlog of iemands jeugdjaren. Ook over de vorm moeten mensen goed nadenken.” ,,Een veel gehoorde reden om een levensboek te maken is dat mensen hun levensverhaal willen vastleggen voor hun kinderen of kleinkinderen. Maar vaak doen mensen het ook voor hun zelf. Om een fase in hun leven af te sluiten of er juist nog weer eens meer neutraal op terug te kunnen kijken. Soms krijgen mensen vanuit hun omgeving de aansporing om bijzondere verhalen en herinneringen vast te leggen voordat ze vergeten worden. Kortom, de reden voor het maken van een levensboek kan heel divers zijn.” Het afgelopen jaar heeft de Werkgroep Levensboek zo'n 15 trajecten begeleid. ,,Dat heeft niet in alle gevallen tot een levensboek geleid. Soms moest een traject vanwege gezondheidsproblemen worden beëindigd, of uitgesteld. En een aantal trajecten lopen nog. Er zijn echter een aantal mooie levensboeken gerealiseerd. We staan nu met 8 vrijwilligers klaar om weer met een nieuw seizoen te beginnen.” Belangstellenden voor dit project kunnen met Humanitas contact opnemen via 0592 – 311121 of emailadres assen@humanitas.nl. Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama