Garage TDI krijgt meerjarige rijkssubsidie voor talentontwikkeling 2017-2020

Assen

Na dertien jaar bouwen, wordt de waardering voor de opleiding van Garage TDI beloond met de meerjarige rijkssubsidie voor talentontwikkeling.

Aanvankelijk leek Garage TDI niet gehonoreerd te worden, omdat er niet voldoende budget was. De commissie beoordeelde het plan positief. Er waren mooie woorden over de artistieke kwaliteit, ondernemerschap, het grote publieksbereik en de opbouw van het leerplan. Er was alleen geen voldoende budget om alle positief beoordeelde instellingen te honoreren. Het leek erop, dat net als vier jaar geleden geen enkele vooropleiding of werkplaats in Noord-Nederland gehonoreerd zou worden. Mede dankzij een goede lobby vanuit ‘We the North’ waarin de Noordelijke overheden samenwerken en een eigen lobby van Garage TDI, heeft het ministerie alsnog besloten dat er meer geld beschikbaar komt voor talentontwikkeling. Dit betekent dat Assen vanaf 2017 een landelijk gesubsidieerd gezelschap gehuisvest heeft. Dertien jaar geleden begonnen ze te bouwen. Een groepje jongeren, geraakt door het Dichterbij-project van het NNT, richtte een pioniersgezelschap op: Theatergroep NiznO. Het motto was mooie voorstellingen maken; jong, ambitieus en actueel. Na het eerste project, sprak de inmiddels algemeen directeur Remco van Zandvoort, in het Noorderplantsoen met drie van hen: Jochem, Paul en Joost. Remco, vroeg hen wat hun dromen waren met NiznO. Eén van hen zei: “Zou het niet mooi zijn, als we ooit landelijke subsidie zouden krijgen en dat het jongeren gezelschap in de picture staat van alle Hbo-theateropleidingen? Er werd gelachen. Met als besluit, dat ze het zouden gaan waarmaken. Een goed idee alleen is niet voldoende. Het is hard werken en soms heb je wat geluk nodig en geweldige mensen die je verder kunnen helpen. In 2008 vestigde NiznO zich op uitnodiging van Henk Backx en de provincie Drenthe in Assen, in het Mercuriustheater. Er werd een adviescommissie aangesteld en gebouwd aan een stevig en vernieuwend curriculum met een divers programma en een ondernemende en geëngageerde ondertoon. Het jongeren bestuur werd in 2009 vervangen voor een raad van toezicht en het lukte, in een tijd, waarin de culturele sector het heel zwaar had, toch om structurele subsidies te verkrijgen. In 2010 won NiznO de aanmoedigingsprijs voor de Drentse cultuur. Er werd in 2014 gefuseerd met twee professionele podiumkunst gezelschappen naar het huidige Drents jeugdtheater Garage TDI. In het Havenkwartier werd in een voormalig autobedrijf een nieuwe huisvesting gerealiseerd. Ondertussen bleek het leerplan haar vruchten af te werpen. Jongeren uit Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland komen naar Assen om hun talent te ontdekken en zich door middel van lessen, theaterexperimenten en het spelen van voorstellingen voor te bereiden op de audities van een Hbo-theateropleiding. Het geheim van inmiddels Garage TDI Talent is maatwerk, buffelen en fun. Inmiddels stromen er jaarlijks jongeren door naar diverse Hbo-theateropleidingen en zitten er ex-deelnemers op alle acteursopleidingen, de regieopleiding, performance opleiding, schrijvers opleiding en docenttheater opleidingen in het hele land. De rijksbijdrage geeft Garage TDI de mogelijkheid om te investeren in kwaliteit, grotere producties, een filmtraject en lessen van inspirerende gastdocenten. Benieuwd naar de opleiding van Garage TDI en wilt u een keer een voorstelling bijwonen? Garage TDI repeteert de komende periode aan de warme winteravond voorstelling Don’t let me down. Het wordt een muziektheatervoorstelling in het decor van cultureel historisch Assen, die speelt tussen 16 en 24 december.

Auteur

Albert-Jan Garama