Aandacht voor verdraagzaamheid op het CS Vincent van Gogh college

Assen

Vandaag -16 november- is het de internationale dag van de verdraagzaamheid. Drie derde klassen van het CS Vincent van Gogh college krijgen een gastles over verdraagzaamheid, verzorgd door het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Tijdens de les wordt duidelijk gemaakt wat discriminatie is en hoe je verdraagzaam met andere mensen om kan gaan. De dag van verdraagzaamheid is in het leven geroepen door de Verenigde Naties om verdraagzaamheid en wederzijds begrip te creëren tussen groepen mensen en culturen. In het kader van deze dag is ook wethouder Gert-Jan Bent vandaag aanwezig op het CS Vincent van Gogh in Beilen. Hij zet hier symbolisch en letterlijk een streep door discriminatie en gaat met leerlingen het gesprek aan over verdraagzaamheid en uitsluiting. Tijdens de les maken de leerlingen een verdraagzaamheidstest, om te kijken hoe het met hun persoonlijke verdraagzaamheid gesteld is. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe hoopt op deze manier aandacht voor het onderwerp te creëren. Emma Hofman van het meldpunt: “Verdraagzaamheid hangt nauw samen met discriminatie, meer verdraagzaamheid zorgt voor meer tolerantie en respect, waardoor er minder gediscrimineerd wordt”.

Auteur

Albert-Jan Garama