Patiëntenportaal WZA uitgebreid

Assen

Het online patiëntenportaal van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ('MijnWZA') heeft meer gebruiksmogelijkheden gekregen.

Hierdoor kunnen patiënten nu buiten kantooruren hun polikliniekafspraken controleren of hun adres wijzigen. Het wachten aan de telefoon of de balie om deze zaken met een WZA-medewerker te regelen, kan hiermee vermeden worden. Een patiëntenportaal is een beveiligde website waar patiënten toegang hebben tot bijvoorbeeld medische gegevens, ziekenhuisafspraken en online vragenlijsten. Veel patiënten vinden het prettig om op eigen gelegenheid hun zaken met het ziekenhuis te kunnen regelen, desnoods 24 uur per dag. Afspraken online inzien Patiënten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen kunnen nu online alle afspraken inzien die zij bij de poliklinieken hebben gemaakt. Dit is handig als de bevestigingsbrief (die overigens nog steeds op papier naar het huisadres wordt gestuurd) bijvoorbeeld is kwijtgeraakt of als er om een andere reden twijfel bestaat over het tijdstip of de dag van de afspraak. Nadat patiënten met DigiD zijn ingelogd op het patiëntenportaal kunnen zij via het afsprakenoverzicht eenvoudig al hun afspraken (in verleden en toekomst) bekijken. Bij drie poliklinieken (Oogheelkunde, Gynaecologie en Keel-Neus-Oorheelkunde) was het daarnaast al langere tijd mogelijk om online afspraken te maken. Adres online wijzigen Een tweede nieuwe mogelijkheid is om online het eigen woonadres te wijzigen na een verhuizing. Ook hiervoor logt de patiënt met DigiD in op het patiëntenportaal. Op de pagina 'Mijn gegevens' kan de patiënt naast zijn adres tevens zijn e-mailadres en mobiele telefoonnummer aanpassen. Onderzoek naar afspraakherinneringen Om het patiëntenportaal in de toekomst nog verder uit te kunnen breiden, onderzoekt het WZA momenteel wat ervoor nodig is om patiënten afspraakherinneringen te kunnen sturen per sms of e-mail. Als voorbereiding hiervoor vragen medewerkers van de receptie en de poliklinieken nu al de mobiele telefoonnummers en e-mailadressen van patiënten. Ook wordt patiënten gevraagd of ze in de toekomst sms en e-mail van het WZA willen ontvangen. Het patiëntenportaal MijnWZA is te vinden op de WZA-website: www.wza.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama