ORUN-diploma paardensport bij mbo-diploma

Assen

Studenten paardensport die hun opleiding volgen bij een AOC, kunnen nu ook het ORUN-diploma (Opleiding Ruiter Unie Nederland) krijgen bij hun mbo-diploma.

Hiervoor hebben de AOC Raad en de Sectorraad Paarden een convenant ondertekend. “Een mooie ontwikkeling, waar we uiteraard blij mee zijn”, vertelt Meindert Jan Oostland van Terra. Eerder al waren de hippische exameneisen van beide diploma’s op elkaar afgestemd. Nu is tevens afgesproken dat voor de examens voor de opleidingen paardensport- en houderij gebruik gemaakt kan worden gemaakt van een landelijke ORUN-AOC poule van beoordelaars. De assessoren worden aangesteld door de ORUN en nemen de examens af. Hiermee worden de afgenomen examens ORUN-waardig en verkrijgt de leerling bovenop het mbo-diploma ook het ORUN-diploma. Met de aanstelling door de ORUN zijn de assessoren verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse deskundigheidsbevordering die wordt aangeboden door de ORUN. Tevens worden de examens bezocht door gecommitteerden namens de ORUN. “Door de gemaakte afspraken in het convenant wordt er eenduidigheid, transparantie en kwaliteit aan de markt gegarandeerd. Op deze wijze zorgt de branche samen met het onderwijs voor optimale transparantie over de waarde en inhoud van het diploma”, aldus Meindert Jan Oostland, regiodirecteur Terra. Terra MBO Meppel biedt hippische opleidingen aan bij Sunrise Stables in Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama