Crisisopname voor mensen met een verstandelijke beperking goed geregeld in Drenthe

Assen

De twaalf Drentse gemeenten hebben gezamenlijk de crisisopvang voor mensen met een verstandelijke beperking provinciaal geregeld. Hierdoor is altijd een behandelplek beschikbaar op het moment dat dat nodig is.

In Drenthe hebben mensen met een verstandelijke beperking jaarlijks gemiddeld 25 keer crisisopvang nodig. Voor 2015 was dit landelijk geregeld. Nu moet elke gemeente dit zelf regelen en dat is lastig als de doelgroep klein is. Op 10 november hebben de twaalf Drentse gemeenten daarom een overeenkomst getekend met Zilveren Kruis en het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP). Dit is ondergebracht bij GGZ Drenthe. In het CVBP is altijd een bed beschikbaar als iemand met een verstandelijke beperking in een crisissituatie komt. Het Zilveren Kruis Zorgkantoor geeft de Drentse gemeenten een crisisbed-garantie. Ontregeling Mensen met een verstandelijke beperking zijn meestal goed in staat zich zelfstandig te redden. Maar onverwachte of complexe situaties leiden soms tot overbelasting zoals ernstige lichamelijke, sociale of psychische ontregeling van de persoon zelf of zijn naaste omgeving. Dan kan voor een korte periode 24 uurs zorg nodig zijn. Behandeling tijdens crisisopvang De crisisopvang duurt twee tot drie weken. Tijdens de opname krijgen cliënten een dagprogramma met veel structuur en rust. Daarnaast wordt naar oplossingen gezocht zodat de cliënt weer thuis kan wonen. CVBP Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie is een initiatief van vijf instellingen: GGZ Drenthe, Vanboeijen, De Trans, de Baalderborg Groep en Promens Care. Om goed de vraag van de cliënt te kunnen beantwoorden, is kennis vanuit verschillende invalshoeken nodig. Daarom werken deze vijf partijen samen in dit centrum.

Auteur

Albert-Jan Garama