SON met lotgenoten bijeenkomst in WZA

ASSEN

Schildklier Organisatie Nederland (SON) heeft 24 november een lotgenotenbijeenkomst. In Wilhelmna Ziekenhuis Assen (WZA) zaal 3 van 19.30 tot 22.30 uur. Het uitwiselen van ervaringen met lotgenoten over het omgaan met je schildklierafwijking kan je al gauw een idee of tip opleveren.

Opgave is verplicht via website www.schildklier.nl.


Auteur

Redacteur