Nieuwe bomenverordening in Midden-Drenthe

Assen

Inwoners van Midden-Drenthe mogen bomen met een doorsnede van minder dan 40 cm zonder vergunning kappen. De gemeenteraad neemt hierover in december een besluit. Voorheen was een vergunning nodig voor bomen met een doorsnede vanaf 20 cm. Deze verruiming is één van de punten uit de nieuwe bomenverordening.

De nieuwe regels voor de bomenverordening heeft de gemeente in grote lijnen al vastgelegd in het groenbeleidsplan 2016-2025. Bomen dunner dan 40 cm mogen zonder vergunning worden gekapt. Voor dikkere bomen moet de inwoner een Omgevingsvergunning aanvragen. “De verwachting is dat er niet meer bomen worden gekapt dan voorheen. Tot nu toe werden de gevraagde vergunningen voor bomen kleiner dan 40 cm bijna allemaal verleend. Het wordt dus voor de inwoners makkelijker, doordat ze geen vergunning meer hoeven te vragen voor de kleinere bomen” aldus wethouder Gerard Lohuis. Gemeentelijke bomen De gemeente blijft melding maken de voorgenomen kap van gemeentelijke bomen vanaf 20 cm doorsnede. Tegen de kap van bomen tussen de 20 en 40 cm kunnen inwoners geen bezwaar meer maken. Toch vindt de gemeente het belangrijk om inwoners vooraf over de kap van bomen vanaf 20 cm te informeren. Vanaf 40 cm dikte is er ook voor gemeentelijke bomen een kapvergunning nodig en kunnen inwoners wel bezwaar maken. Betalen voor kappen van bomen In de verordening is ook opgenomen dat de gemeente een bijdrage van inwoners kan vragen voor kap of snoei van gemeentelijke bomen. Deze bijdrage vraagt de gemeente alleen als het gaat om het individuele belang van de inwoner en het technisch gezien niet nodig is om te kappen of te snoeien. Regels De bomenverordening is niet het enige waar inwoners rekening mee moeten houden als het gaat om kap of snoei van bomen. In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente staat een kaart met landschappelijke elementen in het buitengebied. Bij kap of snoei van deze elementen is een vergunning nodig. Daarnaast geldt de Boswet waarin beplantingen buiten de bebouwde kom worden beschermd. Er kunnen overlappingen zitten in deze regels. Voor meer informatie kunnen inwoners terecht op www.middendrenthe.nl Besluitvorming De bomenverordening staat op de agenda van de raadsvergadering van 15 december 2016. Als de gemeenteraad instemt met de nieuwe verordening, gaat deze in op 27 december 2016.

Auteur

Albert-Jan Garama