Lessons and Songs for Peace

ASSEN

In de R.K. Kerk aan de Dr. Nassaulaan in Assen is 20 novembeer 15.00 uur een bijzondere oecumenische viering. Het thema oorlog, geweld en vrede staat hierin centraal.

Een wereld vol geweld en oorlog, met miljoenen vluchtelingen, honderdduizenden doden, tallozen die gemarteld worden, kinderen niet uitgezonderd. In deze viering staan wij hierbij stil, en bezinnen ons op deze gruwelijkheden die overal plaatsvinden. Naast het geweld, staat vooral de vraag om vrede in deze viering centraal.

De bijbellezingen en de liederen zijn hier nauw aan verbonden. De lezingen worden verzorgd door Pr. K. Tolboom, Da. E. Struikmans en Ds. B. Altena. Het muzikale gedeelte wordt verzorgt door het projectkoor Voices of Peace, waarin ook de samenzang een belangrijke plaats inneemt. De toegang is gratis, bij de uitgang vragen wij wel een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten.


Auteur

Redacteur