Burgerschap in de school

ASSEN

Soroptimistclub Assen heeft 22 november de eerste ‘Betsy van Lessen’ Lezing in het Dr. Nassau College, locatie Quintus te Assen met de titel "Botsende waarden: burgerschap in de school".

De lezing biedt aanknopingspunten voor scholen om een visie op burgerschap te ontwikkelen. En ook hoe deze opdracht te combineren valt met alle andere doelen die in het onderwijs worden nagestreefd. Centraal in de lezing staan vragen als: Goed burgerschap, wat is dat eigenlijk? Op welke manieren kan het taalonderwijs bijdragen aan burgerschap van jongeren?

Tijdens de lezing laat Bram Eidhof zien dat deze vragen al sinds mensenheugenis gesteld worden en tegelijkertijd actueler en relevanter zijn dan ooit. Er ontstaan immers steeds meer spanningen in de samenleving. Spanningen die ook de school binnenkomen. Is het genoeg om risico’s te minimaliseren en uitwassen te bestrijden? Of moeten we er naar streven om positieve democratische en maatschappelijke competenties al vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen? Een boeiende lezing met veel interactieve elementen!

Aanvang 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur) en de toegangsprijs is euro 7,50 per persoon.


Auteur

Redacteur