Bloedsuikertest Service apotheken Assen in Gezondheidsplein Marturia

Assen

De landelijke Diabetesweek is van 14 tot en met 18 november. U kunt dan in veel Nederlandse apotheken gratis uw bloedsuiker laten meten.

Wilt u weten of u een verhoogd risico heeft op diabetes? Doe dan eerst de risicotest op www.kijkopdiabetes.nl of vraag de apotheek om een risicotest-folder. U weet dan snel of het zinvol voor u kan zijn om uw bloedsuikerwaarde te laten meten. U kunt op de aangegeven data op afspraak van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur terecht bij de Apotheek Marturia in het Gezondheidsplein aan de Thorbeckelaan te Assen. Het is niet noodzakelijk dat u 'nuchter' bent. De meting gebeurt door een klein vingerprikje. Binnen vijf seconden is uw bloedsuikerwaarde gemeten. Deze waarde wordt op een scorekaart geschreven die u mee naar huis krijgt. De gemeten waarde is een indicatie of u wel of geen diabetes heeft, of dat u een verhoogd risico loopt. Het is dus geen diagnose. De betekenis van uw waarde wordt direct met u besproken door een gespecialiseerd apothekersassistente. Mocht diabetes vermoed worden, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw huisarts.

Auteur

Albert-Jan Garama