Introductiecursus Humanisme

Assen

De afdeling Assen van het Humanistisch Verbond houdt vanaf 22 november de introductiecursus humanisme in wijkcentrum De Schulp. Docente is Silvia Benschop.

ASSEN – De cursus bestaat uit vier interactieve avonden van 19.30 tot 22.00 uur op 22 en 29 november en 6 en 13 december. In de cursus wordt uitgelegd wat het humanisme is. ,,Kort gezegd is humanisme een levensbeschouwing, een visie op het leven en de wereld, die door een grote groep mensen gedeeld wordt en die niet is gefundeerd op geloof maar op reflectie en discussie over waarden en andere zaken die we belangrijk vinden in het leven”, aldus Silvia. Tijdens de avonden komt veel aan de orde. ,,Bijvoorbeeld, hoe ons denken over de wereld en de mens zich ontwikkelt heeft. Dit doen we aan de hand van denkers en filosofen door de hele geschiedenis heen. Van Socrates, via Newton, Montaigne, Erasmus, Darwin, Spinoza naar Nussbaum. En daartussen nog véél meer.” ,,Maar even belangrijk is dat we onderzoeken hoe we zelf denken, wat onze opvattingen zijn en waar die op gebaseerd zijn. De cursus kenmerkt zich dan ook door een hoog gehalte aan praktische oefeningen. Het ‘materiaal’ en ‘gereedschap’ wat hier voor nodig is, wordt aangereikt in de vorm van theoretische achtergrond, afgewisseld met voorbeelden en inspiratie uit literatuur, kunst en soms ook de wetenschap onder andere met behulp van de hedendaagse media.” Het belangrijkste wat Silvia de deelnemers mee wil geven is een beetje levenskunst. ,,Reflectie over en zelfonderzoek naar hoe je in het leven staat, met welke onzekerheden je worstelt, maar vooral ook op welke fundamenten je kunt en wilt bouwen. De cursus gaat weliswaar over wat humanisme is en de geschiedenis van het humanisme, maar het onderzoek naar de persoonlijke levensbeschouwing loopt hier als een rode draad doorheen. Wat is mijn eigen mens- en wereldbeeld? Wat vind ik belangrijk? Waar sta ik voor? Hoe wil ik leven? Vragen waar veel mensen mee rondlopen.” ,,Het Humanisme is niet ontstaan vanuit een enkele persoon zoals bijvoorbeeld het boedhisme vanuit Boedhha of het christendom vanuit de geboorte van Jezus”, legt Silvia uit. ,,Het humanisme heeft ook geen ‘jaar nul’ waarin het is ontstaan. Het humanisme is gebaseerd op het gedachtegoed van vele denkers, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en filosofen uit de gehele geschiedenis van de mensheid.” Wat Silvia, die sinds drie jaar deze cursus geeft, zelf aanspreekt in het humanisme is de vrijheid om zelf na te denken en de keuzes te maken waar ze achter staat. ,,En ook de contacten, de verbinding met mensen die het ook waardevol vinden om eens door te praten over levensvragen en dit ook altijd met veel enthousiasme doen. Zonder dat ik me daarvoor meteen bij de één of andere overtuiging moet aansluiten.” Voor de introductiecursus Humanisme is geen enkele voorkennis of opleidingsniveau vereist. ,,De cursus is toegankelijk voor iedereen. Ook dat is onderdeel van het humanisme: gelijkwaardigheid en voor elk mens de mogelijkheid om zich naar behoefte te ontwikkelen, samen met anderen.” Kijk voor meer informatie op www.cursushumanisme.nu. Cindy Houwen Eigen foto

Auteur

Albert-Jan Garama