Hospice Het Alteveer viert tiende verjaardag

Assen

Hospice Het Alteveer bestaat 18 november 10 jaar. Voldoende reden om hierbij uitgebreid stil te staan, met iedereen uit de samenleving. Het is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn en persoonlijke zorg in een rustige en huiselijke

sfeer ontvangen. Het aantal gasten dat de zorg toevertrouwt aan het hospice neemt de laatste jaren toe. De afgelopen 10 jaar hebben ruim 300 zieke mensen in het hospice een waardig levenseinde gevonden, veelal afkomstig uit de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen. Unaniem wordt positief geoordeeld over een verblijf in hospice Het Alteveer. Kortom de missie: ‘Goede zorg rondom het levenseinde zoals u dat wilt, wordt waargemaakt.’ Start met niets Tien jaar geleden is gestart met lege handen en een ideaal van een aantal mensen. Naast dit ideaal was er oprechte betrokkenheid vanuit de samenleving. Er kwamen subsidies, sponsoren, individuele giften, plannen werden ontwikkeld en er werd gebouwd. Op 18 november 2006 heeft de burgemeester het hospice officieel geopend. Twee coördinatoren hebben nu dagelijks de leiding over een team van vrijwilligers. Ook nemen Thuiszorg Icare en andere professionals taken op zich. Op deze manier is er continu de juiste zorg aanwezig. Hospice middenin de samenleving Vanwege het 10 jarig bestaan worden er samen met Bibliotheek Assen, Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk, Boekhandel Van der Velde/Iwema en De Filmliga de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd. Uiteraard worden ook de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het verjaardagsprogramma 12 november van 10.00 - 16.00 uur Boekhandel Van der Velde/Iwema Aandacht voor de laatste levensfase. 18 november van 13.30 - 17.00 uur Theater De Nieuwe Kolk. Symposium Kwaliteit van zorg rondom het levenseinde, opgave mogelijk via: info@hospice-assen.nl. 23 november van 19.00 - 21.30 uur Filmliga Bioscoop De Nieuwe Kolk Vertoning film Departures, regisseur Yojiro Takita kaartverkoop €6,50 via www.dnk.nl. 2 december van 16.30 -19.30 uur Vrijwilligersbijeenkomst met een verrassend programma. 21 februari van 20.00 -21.30 uur Bibliotheek Assen Derde dinsdag Thema Gezondheid voor iedereen, opgave mogelijk via www.bibliotheekassen.nl. Hospice toekomstbestendig De verzorging door het hospice zal toenemen en zijn we hier klaar voor? Is uitbreiding wenselijk en zijn er voldoende financiële middelen? Want naast een eigen bijdrage van gasten, is het Hospice sterk afhankelijk van giften en donaties. Er is geen tijd om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Het hospice draagt graag haar steentje bij.

Auteur

Albert-Jan Garama