Welkomdienst Jozefkerk met Glorify uit Meppel

ASSEN

In Assen is op zondag 27 november weer een Welkomdienst in de Jozefkerk. Voorganger is ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden. Het thema is: “Van wie ben je er eentje?”

Dit is ontleend aan Mattheus 1, waarin het geslachtsregister van Jezus is opgenomen. Vocale medewerking zal worden verleend door het christelijk gemengd koor “Glorify” uit Meppel onder leiding van de Urker dirigent Jaap Kramer. Het pas gerestaureerde orgel zal worden bespeeld door Ronald Knol uit Dwingeloo. Het is voor hem de laatste keer dat hij medewerking aan de Welkomdiensten verleent.

De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang om 18.45 uur.


Auteur

Redacteur