Vriendschap met Russen

Assen

November is in Assen de maand van “Europa en Rusland”. In dat kader nodigden De Odd Fellows van de Stroomdalloge, in samenwerking met de stichting Demma (Drenthe Exchance Mystischi Medical Agency), Russische medische specialisten uit om lezingen te geven.

Vier Russische sprekers gingen op 3 november in op de verbindende factoren tussen Rusland en Nederland. Ook de Russische gezondheidszorg en milieuproblemen werden besproken. In de boeiende discussie die daarop volgde, kwam vooral de vriendschappelijk band die de Russische specialisten met Nederland hebben naar voren. Duidelijk bleek dat de uitwisseling tussen de Russische en Nederlandse medici gebaseerd is op vertrouwen, begrip, verbondenheid en vriendschap. Dit in schril contrast met de huidige politieke situatie tussen beide landen.

Auteur

Albert-Jan Garama