Stichting Natuurcollectief Drenthe opgericht

Assen

Stichting Natuurcollectief Drenthe is op 30 september 2016 opgericht door Geert Jeurink, Harm Oterdoom en Randy Leeper.

Aanleiding voor de oprichting is de beslissing van de gezamenlijke provincies dat kleinere beheerders (kleiner dan 75 ha) voortaan collectief een aanvraag voor een beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) moeten doen, waarbij certificering verplicht wordt gesteld. Het Natuurcollectief Drenthe verenigt die kleinere beheerders die kiezen voor een eigen, individueel certificaat. Op 9 november 2016 beslissen Provinciale Staten van Drenthe over een wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer waarmee een nieuwe efficiënte werkwijze voor de kleinere beheerders wordt vastgelegd. Gedeputeerde Jumelet: “De oprichting van het Natuurcollectief is een belangrijke stap in de nieuwe landelijke aanpak voor kleine natuurbeheerders. Door met een collectief te werken investeren we nog meer in samenwerking en kwaliteit. Zij treden op als tussenpersoon tussen de overheid en de individuele natuurbeheerders en vormen zo de spil in de vernieuwde aanpak. Vorig jaar is het eerste collectief succesvol van start gegaan voor het agrarisch natuurbeheer”. De oprichters van de Stichting Natuurcollectief Drenthe willen de particuliere beheerders en de provincie de komende jaren ondersteunen bij de ontwikkeling naar collectieve aanvragen. Kleinere beheerders (<75ha) moeten een beheervergoeding kunnen aanvragen via het Natuurcollectief Drenthe. Provincies willen weten wie de particulieren zijn, maar ook de kosten in de hand houden. Iedereen heeft er belang bij dat het geld niet in het proces van de aanvraag gaat zitten, maar besteed wordt in en aan de natuur. Eigenaren die zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun beheer kunnen en willen dat ook laten zien. Wij, de oprichters van Natuurcollectief Drenthe, zijn twee van de vele bevlogen particuliere natuurbeheerders in Drenthe en een medewerker van een bureau dat onder andere particuliere natuurbeheerders met raad en daad terzijde staat. Wij hebben gekozen voor een individueel certificaat via de stichting Part-Ner. Certificering is van belang om voor subsidie in aanmerking te komen, maar vooral ook om te bewijzen dat we verantwoord en zorgvuldig natuurbeheer uitoefenen. We werken nauw samen met het Drents Particulier Grondbezit. We hebben de ambitie om particuliere natuurbeheerders bij elkaar te brengen om gezamenlijk de belangen te behartigen bij het aanvragen van de subsidie natuurbeheer. We willen graag één gezamenlijk geluid laten horen. Er is veel wat ons bindt en we lopen allemaal vaak tegen dezelfde problemen aan. We nodigen andere particuliere beheerders dan ook van harte uit zich bij ons aan te sluiten. Meer informatie op website www.natuurcollectieven.nl Daar kan ook het aanvraagformulier voor de SNL subsidie worden gedownload.

Auteur

Albert-Jan Garama