Nieuwe exploitant kantine sporthal Börkerkoel

Assen

Sporthal De Börkerkoel in Westerbork krijgt per 1 december een nieuwe exploitant.

Of eigenlijk drie nieuwe exploitanten: Nico, Kim en Frank van der Veen uit Westerbork nemen de uitbating van sporthalkantine over van Johannes en Zwaan Wielink. Zij stoppen na 38 jaar vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Frank wordt vanaf 1 december 2016 het gezicht van de kantine en sporthal Borkerkoel. Naast exploitant van de kantine is hij in de avonduren en weekenden ook beheerder van de sporthal. De Van der Veens zijn geen onbekenden in de horeca van Westerbork. Het Wapen van Westerbork is eigendom van Nico en Kim. Frank heeft jarenlang ervaring in verschillende horecabedrijven.

Auteur

Albert-Jan Garama