College Midden-Drenthe legt nieuwbouw school voor aan gemeenteraad

Assen

De bouw van een nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs is weer een stap dichterbij. Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorleggen om een definitieve keus te maken voor de locatie “Achter de Haven”.

Daarnaast vraagt het college de raad groen licht om een visie te ontwikkelen voor het hele gebied De Haven. Nieuwbouw VO Afgelopen juni spraken de scholen en het college zich al uit voor gezamenlijke nieuwbouw op deze plek. “We hebben in de afgelopen jaren naar veel mogelijke locaties gekeken”, licht Gert Jan Bent het voorstel van het college toe. “Uiteindelijk bleven er drie locaties over: Het Habion terrein, Sportpark Noord-West en Achter de Haven. Deze laatste is - voor zowel de scholen als het college - de beste plek: het is een goede zichtlocatie, dichtbij het centrum en er zijn uitbreidingsmogelijkheden. En voor ons heel belangrijk: de nieuwbouw op deze plek kan een aanjager zijn voor een verbetering van het hele gebied. Daarover gaan we uiteraard nog in gesprek met de omwonenden. Het laatste woord over de locatie is nu aan de raad. Zij bepalen of Achter de Haven ook definitief de plek wordt waar we een nieuwe school gaan bouwen”. Ontwikkeling De Haven Emko Dolfing wijst namens het college op de kans die er ligt: “Nu we, als de raad instemt, daar een school gaan bouwen is dat een unieke kans om het hele gebied mooier te maken. We vragen de raad of we daarom voor het hele gebied een visie mogen ontwikkelen.” Commissie en raad Het totale voorstel staat op de agenda van de commissie Zorg en Welzijn van 29 november november. De leden van de commissie Ruimte en Groen worden voor dat onderwerp ook uitgenodigd. Daarna wordt in de raad van 15 december een besluit genomen. Met dat besluit staat de locatie van de nieuwe te bouwen school dan vast. Omwonenden De gemeente gaat de omwonenden op twee manieren betrekken. Allereerst gaat de gemeente in gesprek met de omwonenden over de manier waarop het gebied De Haven verder ingevuld en ontwikkeld kan worden. Daarnaast komt er een klankbordgroep van inwoners tijdens het bouwproces van de school.

Auteur

Albert-Jan Garama