Pilot PBS-training voor ouders bij IKC Harm Smeenge Beilen

Assen

Deze week start er bij integraal kindcentrum Harm Smeenge in Beilen een oudertraining Postive Behavior Support (PBS). In zes bijeenkomsten leren ouders hun opvoedvaardigheden te versterken vanuit de visie dat je goed gedrag kunt leren.

Centraal tijdens de training staat het stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van de bijeenkomsten is een brug te slaan tussen PBS op school en thuis. Tijdens de training komt onder andere aan de orde hoe je kinderen stimuleert door aan te moedigen. Een ander onderwerp is grenzen stellen en het hebben van heldere verwachtingen van je kind. De training is interactief en bestaat vooral uit oefenen, uitwisselen en dingen uitproberen door middel van opdrachten. De Harm Smeenge werkt sinds vorig schooljaar met de methode PBS. Dit programma richt zich op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is om een veilig en positief klimaat te creëren, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Directeur Immy Rorije is enthousiast over PBS. “De benadering werkt. We zien nu al positieve effecten.” Directeur Immy Rorije vertelt dat ook de ouders van de Harm Smeenge interesse hadden in het programma voor thuis. “We zijn door ouders benaderd met de vraag hoe zij hier thuis bij kunnen aansluiten. Naar aanleiding daarvan is er in samenwerking met Yorneo en SPINN (samenwerkingspartner van Centrum Jeugd en Gezin) een oudertraining ontwikkeld.” De Harm Smeenge maakt onderdeel uit van Kits Primair. Alle elf scholen van Kits Primair werken met PBS. De Harm Smeenge is de eerste die een oudertraining aanbiedt. Vanwege de vele aanmeldingen wordt de training verzorgd aan twee groepen ouders.

Auteur

Albert-Jan Garama