Minicongres 'Vind, verbind en versterk elkaar'

ASSEN

De tweede dag van de Week van de Coöperatie werd gisteravond afgesloten met het Minicongres Mantelzorg. Rabobank Assen en Noord-Drenthe organiseerde dit congres in samenwerking met Zorgbelang Drenthe en Drents Platform Mantelzorg, speciaal voor mantelzorgers. Het doel was om het onderwerp meer bespreekbaar te maken. En dat lukte.

'Onze doelstelling is echt volbracht. Er was veel discussie. Heel veel zelfs.' Maarten Bunnik (Accountmanager Rabobank) kijkt tevreden terug op de avond. 'Het ging over precies de juiste dingen. Dat de opkomst zo hoog was, wijst op de enorme behoefte aan informatie en gesprek onder deze groep mensen.' Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon. Ze zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar partner, kind of ander verwante. Voorkomen is beter dan genezen Ook de Rabobank krijgt steeds meer te maken met zorgvragers en mantelzorgers. Dat zijn niet persé nieuwe groepen maar bestaande relaties waar naarmate de tijd verstrijkt men naast klant ook patiënt of mantelzorger wordt. Het was een van de redenen om samen met Zorgbelang Drenthe deze avond te organiseren. 'Wij merken dat klanten langer alleen blijven wonen. Ze kunnen nog veel zelf regelen, maar eens houdt dat op. Dan moet er bijvoorbeeld een volmacht geregeld worden. Het is daarom van belang dat we dit als bank bespreekbaar maken in een vroeg stadium', legt Bunnik uit. 'Samen bankieren, want voorkomen is beter dan genezen. Maar we doen dit niet alleen uit maatschappelijke betrokkenheid. Ook de persoonlijke betrokkenheid is groot. We hebben er zelf ook mee te maken en hebben veel collega's die mantelzorger zijn.' Het congres met als thema 'Vind, verbind en versterk elkaar' bestond uit een avondvullend programma, waarin discussie centraal stond. Cabaretier Arno van der Heyden praatte de avond aan elkaar, afgewisseld met eigen liedjes. De verhalen van onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen maakten geregeld emoties los. De gedeelde ervaringen en informatie leverden veel herkenning op in het publiek. Driftig werd er meegeknikt, gezocht naar de hand van een ander of geapplaudisseerd. Maar ook voor een grap was alle ruimte. Voor meer informatie of met een vraag konden bezoekers terecht op een informatiemarkt, waarop verschillende (mantelzorg)organisaties een plek hadden. Mantelzorg raakt iedereen Namens de provincie Drenthe was gedeputeerde Henk Jumelet aanwezig. Hij sprak vooral zijn bewondering en waardering uit voor mantelzorgers. 'Mijn ouders wonen in Vlaardingen en ik in Erica. Ook zij worden ouder, maar ik kan niet altijd zo voor ze zorgen als ik zou willen. Ze hebben voor jou gezorgd, dan wil je ook voor hen zorgen', vertelde Jumelet openhartig aan het publiek. 'Mantelzorg raakt ons allemaal. Je doet het gewoon, maar het is ook zwaar. Soms te zwaar. Maak het daarom bespreekbaar', gaf de gedeputeerde als tip mee. Iets wat Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe, herkent. 'Er is nog steeds te weinig aandacht voor langdurige mantelzorg. Iedereen is mantelzorger of wordt het op den duur. Het is een ongelooflijk belangrijk maatschappelijk thema. Mantelzorg is mensenwerk en dat heb ik vanavond wederom gemerkt.' Week van de Coöperatie De Week van de Coöperatie duurt nog tot en met zondag 6 november. Elke dag staan er activiteiten op het programma die speciaal voor leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe worden georganiseerd.

Auteur

Albert-Jan Garama