IVN Aa en Hunze met lezing over de vogeltrek

Assen

De tijd van de vogeltrek is weer begonnen. Vele vogels maken een reis van duizenden kilometers naar hun overwinteringsplek.

IVN Aa en Hunze heeft de ecoloog Marten Sikkema bereid gevonden om een lezing te houden over dit fascinerende onderwerp. Dhr. Sikkema heeft onderzoek verricht naar de situatie in de Sahel, een gebied in Afrika waar veel van “onze” vogels de winter doorbrengen. De omstandigheden in het overwinteringsgebied maar ook de weersomstandigheden onderweg en ontwikkelingen op de trekroutes bepalen de kans op overleven voor de vogels. Er zijn daarmee veel factoren die bepalen of het goed of slecht gaat met een vogel als de Gekraagde Roodstaart in Nederland. De lezing wordt gehouden op donderdag 3 november om 20.00 in de zaal van de Gereformeerde Kerk, Schoolstraat 23 te Gieten. Aan de lezing zijn geen kosten verbonden.

Auteur

Albert-Jan Garama