Alzheimercafé Assen

Assen

Het Alzheimercafé Assen is elke tweede dinsdag van de maand. Het thema voor het café van 8 november is Mantelzorg.

ASSEN – ,,Het Alzheimercafé Assen valt onder de paraplu van Alzheimer Nederland. In totaal kent Nederland 255 cafés ”, vertellen Maria Delobel, gespreksleider van het café en secretaris Mieke Horbach. “Het is een plek waar mensen met dementie en hun mantelzorgers terecht'kunnen om in gesprek te gaan over de ziekte, wat het met hen doet en informatie te verkrijgen. We nodigen mensen uit omtrent het thema wat aan bod is en er kunnen vragen gesteld worden.” De werkgroep die het organiseert bestaat uit mensen van Interzorg Noord Nederland, zorggroep Drenthe en ICare VVT. De vrijwilligers komen uit de gemeente Assen. Het Alzheimercafé Assen bestaat 14 jaar. ,,We hebben altijd in het Kloosterhof gezeten. In september 2015 zijn we naar Podium Zuidhaege gegaan. Wat heel veel mensen niet weten is dat je bij Podium Zuidhaege een parkeervergunning kunt halen. Die is twee uur geldig en dan sta je er gratis. Ook het café is gratis toegankelijk. Voor de koffie wordt gezorgd. Het concept van het café bestaat uit diverse onderdelen. ,,Het moet openbaar zijn, er is muziek, er moet een thema zijn en er is contact tussen lotgenoten. Je hoeft je niet aan te melden.” Via www.alzheimer-nederland.nl is het programma voor het hele jaar te vinden. De toegang is gratis. ,,We hebben een standaard programma per jaar. We beginnen in januari altijd met ‘Wat is dementie’. Er komen steeds nieuwe mensen naar het café en er komen steeds meer mensen met dementie. Gemiddeld woont in elke straat wel iemand met dementie. Naar schatting zijn er in 2040 een half miljoen mensen die dementie hebben.” Dat mensen steeds ouders worden speelt hierbij ook een rol geven Maria en Mieke aan. De onderwerpen die in het jaar behandeld worden variëren van autorijden en dementie, rondje Drents Museum. “We nodigen ook een notaris uit die komt vertellen over juridische zaken. We hebben daarnaast 35 boeken over dementie en DVD’s over het onderwerp die we gratis uitlenen, folders en brochures van Alzheimer Nederland en we doen veel aan voorlichting en kennis overdragen.” ,,Dementie is het syndroom”, leggen de dames uit. Hier vallen onder meer Parkinson, een herseninfarct of een hersenbloeding onder. Alzheimer is één van de meest voorkomende vormen, in circa zeventig procent van de gevallen. ,,Het belangrijkste is lotgenotencontact geven de beide dames aan. “Als je met meer mensen bent die hetzelfde hebben voel je je veiliger.” De meest gestelde vraag is hoe je omgaat met mensen met dementie. ,,Het belangrijkste; is blijf rustig en wordt niet boos. We gebruiken de term GOED. Geruststellen, oogcontact maken, even meedenken en dank je wel." Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama