De Verdieping: luisteren en praten over belastingontduiking

ASSEN

De Verdieping is dinsdag 8 november in Grandcafé LIFF Assen, van 20.00 tot 22.30 uur. Deelnemers kunnen in deze vrijplaats voor inspiratie en debat zich meenemen in een inleiding van Richard Happé, emeritus-hoogleraar Belastingrecht aan de Tlburg University.

Hij spreekt onder de titel ‘Fiscale ethiek, over fair share’ over de vraag wat er mis is met belastingontwijking en –ontduiking. Een uiterst actueel onderwerp, denkend aan Apple, Starbucks, U2 en anderen die nauwelijks belasting betalen. Na de inleiding volgt een discussie met de inleider.

Zonder belastingheffing is een geordende samenleving niet mogelijk, zo betoogt Happé. Zaken als onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en rechtsstaat, als ook een goed functionerende markt zijn ondenkbaar zonder financiering met belastinggelden. Filosoof John Rawls omschrijft de moderne samenleving treffend als een samenwerkingsverband tot wederzijds voordeel. Hiervoor is basisvertrouwen nodig.

De financieel-economische crisis van 2008 heeft dit basisvertrouwen aangetast. Deze crisis heeft ook een fiscale crisis voortgebracht. Met creatieve belastingontwijking en agressieve belastingontwijking als uitwas. Denk aan LuxLeaks en de Panama Papers. Richard Happé laat in zijn lezing vooral het fenomeen van de agressieve belastingontwijking aan de orde komen. Hij staat stil bij de unieke eensgezindheid van de G20, OESO en EU om de fiscale loopholes te dichten. Het belang is enorm: jaarlijks 215 miljard euro. Zonder verbetering van het moreel besef van de betrokken, in een ethiekvrije zone levende, multinationals en de rijken der aarde lossen we het probleem niet op. Bestaat er zoiets als moreel verantwoord handelen op fiscaal niveau? Hoort iedereen zijn ‘fair share’ bij te dragen? Hoe kunnen we deze gedachte handen en voeten geven? Ter sprake komen de deugdenethiek van Aristoteles, naast de opvattingen van achttiende-eeuwse filosofen als Adam Smith en Bernard de Mandeville, en die van hedendaagse denkers als Milton Friedman, Joseph Stiglitz en Hans Achterhuis.

Richard Happé (1946) is emeritus-hoogleraar Belastingrecht (Tilburg University) en was tot voor kort raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch. Naast publicaties op het terrein van het formele belastingrecht en de methodologie van het belastingrecht, publiceert hij over ethische aspecten van de belastingheffing. Zijn afscheidsrede was getiteld ‘Belastingrecht en de geest van de wet’. In 2015 publiceerde hij in het Weekblad Fiscaal Recht ‘Fiscale ethiek voor multinationals’. Regelmatig geeft hij (gast)colleges aan verschillende universiteiten en houdt hij voordrachten over fiscale ethiek, agressieve taxplanning, tax assurance, horizontaal toezicht en fair share.

De toegang bedraagt zes euro; jongeren vier euro. Opgeven kan bij deverdieping@home.nl of via de website www.deverdieping-assen.nl


Auteur

Redacteur