Watervrienden Assen behaalt Licentie Zwem-ABC

Assen

Zwemvereniging De Watervrienden Assen (WVA) is vanaf vandaag (vrijdag 28 oktober) officieel in het bezit van de Licentie Zwem-ABC. Daarmee voldoet de vereniging aan de nieuwe, strengere, kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC.

Michael van de Beld, afgevaardigde van het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ|NRZ), de licentie uitreiken tijdens een feestelijke bijeenkomst. Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt volgens de landelijke richtlijnen. Om de kwaliteit van het zwemonderwijs verder te verhogen heeft het NPZ|NRZ enkele jaren geleden de Licentie Zwem-ABC ingevoerd. Meer dan alleen kwaliteit van zwemles Om een licentie te krijgen moet een vereniging aan aanvullende eisen voldoen. Zo kijkt het NPZ|NRZ naar veiligheid: zijn de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure? Ook kijkt het platform naar de borging van kwaliteit; worden zwemleiders goed bijgeschoold, is er nagedacht over de manier van lesgeven en hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles? Watervrienden Assen scoort op alle punten Na een uitvoerige audit in oktober, heeft de NPZ|NRZ geconcludeerd dat de Watervrienden Assen aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoet en daarmee het predicaat Zwem Licentie-ABC verdient. Een hele mooie prestatie voor een vereniging die volledig op vrijwilligers draait. Om dit feestelijke moment te vieren komt Michael van de Beld van het NPZ|NRZ vandaag de licentie officieel in het zwembad uitreiken.

Auteur

Albert-Jan Garama