DC met speciale module om studiesucces mbo’ers op hbo te vergroten

Assen

Elf noordelijke onderwijsinstellingen voor mbo en hbo hebben gezamenlijk een onderwijsmodule ontwikkeld om het studiesucces van mbo’ers in het hbo te vergroten. Binnen Drenthe College (DC) wordt deze module in oktober 2016 weer voor de eerste keer dit schooljaar aangeboden met ongeveer 60 studenten.

De onderwijsinstellingen hebben geconstateerd dat er enerzijds sprake is van een aangescherpte regelgeving voor de doorstroom mbo-hbo, anderzijds zien de instellingen dat bij mbo’ers een aantal specifieke studievaardigheden beter ontwikkeld kunnen worden, waardoor het studiesucces op het hbo verbeterd kan worden. Gezien het grote aantal aanmeldingen heeft Drenthe College besloten de module in februari 2017 nogmaals aan te bieden zodat alle geïnteresseerde studenten de gelegenheid hebben op de module te volgen. De module wordt zowel in Assen, Emmen als Meppel aangeboden. De samenwerkende noordelijke onderwijsinstellingen hebben een zogenaamde generieke studievaardighedenset ontwikkeld: een aanpak waarbij tien studievaardigheden zijn uitgewerkt in een praktische aanpak. Deze tien studievaardigheden zijn: · Plannen en zelfstandig werken · Teksten lezen en leren · Informatie zoeken en verwerken · Presenteren · Verslagen maken · Onderzoeken · Reflecteren · Analyseren · Samenwerken · ICT inzetten Binnen Drenthe College hebben ongeveer 60 studenten zich ingeschreven voor de eerste module die binnenkort van start gaat: het betekent dat ze in totaal 120 uur extra les of oefenopdrachten zullen krijgen. Bij een aanwezigheid van 80 procent in de lessen, ontvangt de student een Bewijs van Deelname met daarop een beschrijving van de gevolgde onderdelen van de module. Zoals vermeld: later dit schooljaar wordt de module voor een tweede keer aangeboden.

Auteur

Albert-Jan Garama