Voorlichting AED

Assen

Vaart welzijn/AssenBeweegt! houdt morgen (27 oktober) een demonstratie AED voor vrijwilligers van sportverenigingen om 19.00 uur in de kantine van vv Asser Boys in Assen.

ASSEN – ,,Het idee is spontaan ontstaan”, vertelt Warrie Lammerts. Hij is buurtwerker sport bij Vaart Welzijn met als specialiteit verenigingsondersteuner Sport & Cultuur. ,,Er zijn de laatste jaren bij veel sportverenigingen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst en vanuit de gemeente cursussen aangeboden hoe daarmee om te gaan. Maar er lopen niet altijd mensen rond die een dergelijke opleiding hebben.” Daarnaast komt Warrie zelf bij clubs. ,,Dan vang je ook signalen op, zoals dat mensen die geen opleiding hebben toch graag willen weten hoe een AED werkt in noodsituaties. Ik heb contact gezocht met Laura Koppelaar die BHV en EHBO cursussen bij de gemeente Assen verzorgt.” Warrie opperde het idee van de voorlichting om mensen vertrouwd te maken met de AED. Dit was vorig jaar en het idee werd uitgewerkt. Eerst was het idee om de voorlichting in april / mei te doen, maar besloten werd het vlak na het begin van het nieuwe sportseizoen te doen. ,,Tijdens de avond komen vragen aan de orde als: ‘Hoe kan ik het beste alarmeren, hoe kan ik vast beginnen met hulpverlening zodat een professionele hulpverlener het makkelijk kan overnemen en hoe kan ik handelen in noodsituaties.” Laura geeft de voorlichting / demonstratie deze avond. Tijdens de sessie die ongeveer een uur duurt komen diverse onderwerpen aan bod, namelijk informatie over reanimeren en AED gebruik, de wijze van alarmeren, de opvang van het ambulancepersoneel ter plaatse, waar hangen AED’s? en de burgerhulpverlening via Hartslag Nu, het alarmeringssysteem om burgerhulpverleners te alarmeren. ,,Wij gaan in november ook een soort gelijke bijeenkomt doen, maar dan een EHBO cursus voor jeugdtrainers en jeugdleiders van Asser sportverenigingen. Dit wordt ook door Laura gegeven. Wat te doen bij een bloedneus, een tand door de lip, botbreuk of oververhitting zijn een paar onderwerpen die dan de revue zullen passeren.” Meerdere redenen Voor sportverenigingen in de gemeente is om meerdere redenen gekozen legt Warrie uit. Ten eerste is hij er zelf door zijn functie bij betrokken. ,,Daarnaast worden in sporthallen en op sportvelden intensieve lichamelijke inspanningen geleverd en soms lees of hoor je wel eens dat er wat op het sportveld gebeurd. Dit zijn wel vooral aangeboren afwijkingen.” De voorlichting is geen reanimatie/AED-opleiding. Er wordt een demonstratie gegeven, niet geoefend. Is er veel belangstelling voor deze avond, dan is er een tweede voorlichting om 20.30 uur. Per sessie kunnen dertig mensen meedoen, dus maxmaal zestig. Voor aanmelding en meer informatie kan contact worden opgenomen met Warrie Lammerts via w.lammerts@vaartwelzijn.nl. Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama