Lichte daling WW in provincie Drenthe

Assen

In september nam de WW in Drenthe af tot 14.259 uitkeringen. Vrijwel overal in Nederland daalt de WW. De dalende WW past in de gestaag herstellende arbeidsmarkt met meer banen en vacatures.

Eind september 2016 telde Drenthe 14.259 WW-uitkeringen. Dat is 5,7% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 60 uitkeringen (-0,4%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 6,0% (808) meer WW-uitkeringen. Vrijwel overal in Nederland daling WW In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 424.257. Dat is 4,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 426.637. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 0,6% (-2.380). Bijna alle provincies lieten een daling van de WW zien. Een jaar eerder telde Nederland 416.468 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 1,9% (7.789). Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld met dat in Drenthe. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in september licht. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in de drie noordelijke provincies. UWV verstrekte eind september in de provincie Groningen 15.360 WW-uitkeringen; 0,2% minder dan vorige maand. In Groningen was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 4,5%. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in september met 0,6% gedaald naar 17.844. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een toename van 3,3%. Meer kansen op een herstellende arbeidsmarkt De dalende WW past in de gestaag herstellende arbeidsmarkt. Het herstel blijkt onder andere uit meer nieuwe vacatures en banengroei tot 2017. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maakt UWV inzichtelijk met de jaarlijkse publicatie Regio in Beeld, die op 12 oktober is verschenen. Regio in Beeld geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat er in Drenthe in de eerste helft van 2016 vooral openstaande vacatures waren voor hulpkrachten bouw & industrie, elektriciens & elektromonteurs en verzorgenden. [caption id="attachment_52973" align="alignnone" width="280"]Drenthe in tabel Drenthe in tabel[/caption]

Auteur

Albert-Jan Garama