Musica pro Deo in de Adventskerk

Assen

  Een vesper in de Adventskerk in de serie Musica pro Deo zondag 30 oktober om 16 uur .

Aan de vesper wordt meegewerkt door de Vespercantorij onder leiding van Peter Siebesma. Dit ensemble bestaat uit ervaren zangers uit Vredenoord en daarbuiten. In de vespers zoeken we meer nog dan in evensongs en cantatediensten naar onderlinge verbondenheid als cantorij en gemeente in het gesproken en gezongen woord. Aansluitend bij Allerheiligen, op 2 november, is het thema van deze vesper “Wij zijn de eersten niet”. Liturg is Jaap de Raadt en Wietse Meinardi, de vaste organist van de Adventskerk, begeleidt koor en samenzang. Meer informatie over deze vesper  op de website van wijkgemeente Vredenoord: www.vredenoord-assen.nl/agenda. Toegang is gratis, wel wordt er een uitgangscollecte gehouden.

Auteur

Cindy Houwen