Talent voor Gastvrijheid in Oranje

ORANJE

In Oranje gaat deze maand het project Talent voor Gastvrijheid van start, een muzikaal programma voor inwoners en vluchtelingen in de omgeving van Midden-Drenthe. K&C en MusicGenerations zoeken nog enthousiaste mensen die mee willen doen.

Het project Talent in Gastvrijheid brengt vluchtelingen en inwoners van Drenthe één keer in de veertien dagen samen in AZC Oranje. Er worden verhalen uitgewisseld, maar er wordt vooral veel gezongen en gemusiceerd. Van Nederlandse liedjes tot lokale muziek uit Syrië en Eritrea. Na de verschillende workshops volgen een aantal presentaties en concerten. Vanaf februari 2017 wordt gewerkt aan een theaterproductie. Aanmelden kan via ilse@kcdr.nl.

Talent voor Gastvrijheid is afgelopen zomer gestart met een “summerschool”, waaraan verschillende inwoners en vluchtelingen hebben deelgenomen. Het project wordt nu voortgezet met het doel culturen en generaties samen te brengen én lokaal talent te ontdekken.

Talent voor Gastvrijheid is een initiatief van MusicGenerations en K&C. Beide organisaties willen de lokale bevolking en vluchtelingen met elkaar in contact brengen om te horen over elkaars cultuur en ervaringen, waardoor waardering en begrip ontstaat. Muziek en verhalen zijn de verbindende factoren.


Auteur

Redacteur