Bewoners aan zet bij de invulling van het groot onderhoud aan 104 huurwoningen Oude Molenbuurt

Assen

Woningcorporatie Actium heeft woensdag 12 oktober de grote onderhoudsplannen gepresenteerd aan de bewoners van 104 woningen in de Oude Molenbuurt in Assen.

Het gaat om de huurwoningen aan de Dhr. H. Colijnstraat (nr. 2 t/m 32), IR. J. W. Alberdastraat (nr. 2 t/m 17), Mr. Groen van Prinsterenlaan (nr. 45 t/m 59 en 22 t/m 44) en de Mr. P. J. Troelstralaan (nr. 2 t/m 40 even en 42 t/m 104 even).De bewoners hebben zelf actief mee gedacht over de benodigde woningverbeteringen. Actium wil met het groot onderhoud het wooncomfort van de bewoners verhogen en bijdragen aan een vernieuwde Oude Molenbuurt; een aantrekkelijke en vitale buurt met een gevarieerd, toekomstbestendig en duurzaam woningaanbod.  Bewoners aan zet De bewoners zijn tijdens verschillende bijeenkomsten met Actium in gesprek gegaan over hun wensen. De voornaamste wensen betreffen de energiezuinigheid van de woningen, de uitstraling van de woningen en voortuinen en het vernieuwen van de badkamer, keuken en het toilet. Voor de uitvoering van het grootschalige onderhoud, hebben de bewoners hun keuze laten vallen op aannemersbedrijf Paas BV. Ze waren vooral enthousiast over de voorgestelde aanpak van de buitenzijde van de woningen. Paas BV geeft de buitenkant van de huizen een ander aanzicht en dat was in het voorstel van de andere twee aannemers niet het geval. Ook pakt Paas de bestrating en het groen rondom de woningen aan. De plannen sluiten goed aan op de belangrijkste wensen van de bewoners en werden tijdens de bewonersavond 12 oktober dan ook enthousiast ontvangen door het gros van de huurders. Binnenkort start Actium met één op één gesprekken met de bewoners om alle vragen, opmerkingen, eventuele zorgen en de persoonlijke situatie te bespreken. In november start Paas BV met de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden binnen één jaar afgerond. Vernieuwing en verbetering woningvoorraad Oude Molenbuurt In mei 2014 is Actium gestart met het onderzoeken van de technische en energetische staat van ruim 300 huurwoningen in de Oude Molenbuurt.  Er waren drie mogelijke uitkomsten: geen maatregelen, groot onderhoud of sloop en nieuwbouw. De betreffende bewoners weten vanaf dat moment dat Actium zich oriënteert op de toekomst van de woningen. In juni 2015 informeerde Actium de bewoners van deze 104 woningen aan Dhr. H. Colijnstraat, IR. J. W. Alberdastraat, Mr. Groen van Prinsterenlaan en de Mr. P. J. Troelstralaan dat aan hun woning groot onderhoud wordt uitgevoerd. In oktober 2015 hebben 80 huurders aan de Mr. P. J. Troelstralaan, Groen van Prinsterenlaan, de Dr. Schaepmanstraat en de Van Houtenstraat het bericht gekregen dat hun woning wordt gesloopt. In 2017 brengt  Actium de bewoners van de S. Lohmanstraat 2 t/m 64 en de Thorbeckelaan 16 t/m 102 op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek naar hun woning.    

Auteur

Cindy Houwen