Stem op 'Stuk van het jaar' Drenthe

Assen

Deze maand barst voor de derde keer een strijd los rond de verkiezing van het ‘Stuk van het jaar’. Archiefinstellingen uit het hele land hebben een mooi, ontroerend of bijzonder archiefstuk aangemeld voor deze wedstrijd. De inzending van Drenthe is een kaart van de Semslinie uit de collectie van het Drents Archief.

De inzending van Drenthe is een bijzondere kaart uit 1764 van de Semslinie, de oudste lijnrechte grens ter wereld. In 1615 werd deze grens tussen Groningen en Drenthe uitgezet door landmeters Johan de la Haye en Johan Sems. Zoals vroeger wel vaker gebeurde, moest deze grens een einde maken aan jarenlange conflicten en getouwtrek. Echter, niets was minder waar… Na de uitbakening van de Semslinie begon het geharrewar opnieuw. Vooral omdat Groningen niet kon accepteren dat het Klooster ter Apel op Drents grondgebied kwam te liggen. Na de vervening en de aanleg van het Stadskanaal besloot Koning Willem I dat het genoeg was. Er moest een convenant worden opgesteld voor de aanleg en het gebruik van het Stadskanaal en de “definitieve afdoening inzake de geschillen der territoriale limiet”. In 1817 kwam het Koninklijk Besluit tot stand, waarbij de Semslinie slechts voor een gedeelte als provinciegrens werd erkend. Vandaar werd een nieuwe lijn gevolgd, die er toe leidde dat het Klooster Ter Apel binnen de provincie Groningen kwam te liggen. Stemmen De winnaar van de verkiezing van het ‘Stuk van het jaar’ wordt bepaald door publieksstemmen. Daarbij roept het Drents Archief de hulp in van de inwoners van Drenthe voor de verkiezing van de kaart van de Semslinie. Er kan tot 27 oktober gestemd worden via de website www.stukvanhetjaar.nl/drentsarchief. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis op 29 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.

Auteur

Albert-Jan Garama