Minister Stef Blok trakteert op koffie

Assen

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) was afgelopen zaterdag op het Koopmansplein in Assen. Hij kwam daar koffie uitdelen bij de Koffietruck die de VVD het hele land door laat gaan.

Inwoners van Assen konden daar een ‘bakkie’ halen en ondertussen hun mening laten horen over een centrale vraag: wat kan er beter in uw gemeente of in Nederland? Al met al zijn er een paar honderd kopjes koffie en thee uitgedeeld. Assenaren lieten zich over tal van thema’s horen. Van de aantrekkelijkheid van de binnenstad tot aan de efficiëntie in de zorg, van maaibeleid tot integratie. Mensen maken zich zorgen over hun pensioenen en over integratie. Maar de uiteindelijke conclusie van de dag is dat Assenaren tevreden zijn over hun stad en over Nederland. Er hing een optimistische sfeer. En: het was goed dat politici eens de straat op gingen om met mensen in gesprek te gaan. Dat werd ook door de critici nadrukkelijk benoemd. In 2017 zal de Koffietruck opnieuw naar Assen komen.

Auteur

Albert-Jan Garama