Open ochtend op christelijke basisscholen Assen

Assen

Op de christelijke basisscholen in Kloosterveen, Pittelo, Peelo, Marsdijk, Assen Oost en in het centrum is woensdag 12 oktober een open ochtend.

CBS het Octaaf in Baggelhuizen houdt de open ochtend een dag eerder op dinsdag 11 oktober 2016. Een unieke kans om de verschillende scholen in vol bedrijf te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe de verschillende schoolconcepten in de praktijk werken: van Daltononderwijs tot Jenaplanonderwijs en van ontwikkelingsgericht werken tot meervoudige intelligentie. Deze ochtend is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen op een moderne basisschool, inclusief de voorzieningen voor kinderopvang en voor- en naschoolse opvang. Vooral voor ouders die nog een schoolkeuze moeten gaan maken is dit een unieke kans om de sfeer te proeven en kennis te nemen van de huidige ontwikkelingen richting een kindcentrum. Doordat de scholen zoveel mogelijk hun gewone lesrooster volgen kunnen de nieuwe ouders een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken. U bent de gehele ochtend van harte welkom!

Auteur

Albert-Jan Garama