Nationale bollenplantdag: ook bij de provincie Drenthe

Assen

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft vandaag, op Nationale bollenplantdag, 1500 in Drenthe gekweekte saffraankrokussen in ontvangst genomen. Lizanne Elberse-Schipper van akkerbouw- en bloembollenbedrijf Eiberse-Schipper uit Nieuw-Buinen, voorzitter Marcel Markhorst en secretaris Dirk Osinga van de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor de Bloembollencultuur) kring Noord Oost, kwamen speciaal naar het provinciehuis om de eerste bollen te planten. De saffraankrokus bloeit eind oktober en geeft zo extra kleur aan de provincietuin.

De biologisch gekweekte bollen zijn afkomstig van akkerbouwbedrijf Schipper-Eiberse uit Nieuw-Buinen, die de grootste teler in Nederland is van deze saffraankrokus. Schipper-Eiberse heeft zich sinds een aantal jaren gespecialiseerd in deze teelt van saffraanbollen die voor de export bestemd zijn. In het buitenland teelt men deze krokus om de saffraan, die gebruikt wordt in gerechten. Bollenteelt in Drenthe In de afgelopen jaren is de bloembollenteelt in Drenthe flink gegroeid. Meest geteeld zijn de lelie en de tulp; daarnaast zijn er de krokus, narcis, hyacint, gladiool en dahlia. Meer dan 75% daarvan is bedoeld voor de export. De exportwaarde bedraagt ongeveer 40 miljoen euro. Voor Drenthe is de bollensector een grote werkgever met circa 700 fte. Belangrijk aandachtspunt bij het telen van bollen is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De bollensector wil het gebruik terugdringen en zoekt naar alternatieve middelen en methoden. Dit doen zij onder meer via de stichting Regionaal onderzoek Lelie (ROL) en HLB in Wijster. Enkele jaren geleden zijn vanuit dit onderzoek goede ervaringen opgedaan met de teelt van tagetes (afrikaantjes); dit als alternatief voor chemische grondontsmetting. Inmiddels is met de sector een Milieukeur Bloembollen ontwikkeld om aantoonbaar duurzame bollen te leveren. Organisaties die Milieukeur bloembollen inkopen stimuleren daarmee de verduurzaming van de bloembollenteelt en beschermen de leefomgeving. Noot

Auteur

Albert-Jan Garama