Kruisingen Oranjekanaal veiliger

Assen

Vier kruisingen aan het Oranjekanaal worden veiliger. Dit heeft het college van B&W van Midden-Drenthe op 4 oktober besloten. Samen met vertegenwoordigers van dorpsbelangen Elp-Zuidveld en Zwiggelte is vanaf medio 2015 een plan gemaakt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de vier kruisingen.

Het gaat om de kruisingen bij de Zwiggelterweg, de ingang van het bungalowpark Hart van Drenthe, de Elperweg en de Schoonloërweg (N374). In het plan staat onder meer om de kruisingen compacter te maken, het zicht te verbeteren, de voorrangssituaties voor fietsers aan te passen en de kruisingen herkenbaarder te maken. 60 km/uur Naast genoemde aanpassingen vindt er, als pilot, een wijziging in de snelheid plaats. Langs beide kanten van het Oranjekanaal kan maximaal 60 km/uur worden gereden. Werkzaamheden Eind 2016 start de gemeente met de werkzaamheden om de verkeersveiligheid aan het Oranjekanaal te verbeteren. De verwachting is dat de verkeersmaatregelingen aan het Oranjekanaal in de loop van 2017 zijn afgerond. Inloopbijeenkomst Voordat de werkzaamheden starten organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst waar de inwoners de gelegenheid krijgen de plannen te bekijken. De inloopbijeenkomst is op dinsdag 25 oktober tussen 19.30 – 21.00 uur bij restaurant De Brug, Tilbrugstraat 5, Zuidveld. De wijzigingen in de situaties bij het Oranjekanaal komen voort uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), die de gemeenteraad in 2012 heeft vastgesteld

Auteur

Albert-Jan Garama