Start sloop Oude Molenbuurt en Lariks

Assen

Actium investeert in haar woningbezit in de Oude Molenbuurt en Lariks. In de afgelopen twee jaar zijn al veel huurders van Actium geïnformeerd over de plannen voor hun woning. Op 3 en 4 oktober informeerde de woningcorporatie 169 huishoudens wonende aan de Nansenstraat, mr. P.J. Troelstralaan, Stadhouderslaan, B. Reddingiusstraat, Nobellaan en Rabenhauptstraat.

De woningen die gesloopt worden, zijn ouder dan vijftig jaar en toe aan vervanging. Een investering om de woningen met groot onderhoud toekomstbestendiger te maken, bleek na onderzoek te kostbaar. Momenteel wordt voor verschillende locaties bekeken wat voor type woningen er terug gebouwd worden. De grootschalige herstructureringen aan de wijken, dragen bij aan een vitale en aantrekkelijke buurt met een gevarieerd, toekomstbestendig en duurzaam woningaanbod. Daarnaast kan Actium met deze investeringen in de nabije toekomst beter inspelen op de woningbehoefte van een bredere doelgroep. Bewonersavonden Tijdens twee informatieavonden op 3 en 4 oktober werden bewoners geïnformeerd over de onderzoeksuitkomsten van hun woning en de rechten die ze hebben nu hun woning wordt gesloopt. Zo krijgen huurders van de te slopen woningen een verhuiskostenvergoeding en urgentie bij het vinden van andere woonruimte. De bijeenkomsten verliepen goed. Een ruime meerderheid van de bewoners was aanwezig en de reacties waren overwegend positief. Actium streeft er naar de projecten gefaseerd op te pakken. Zo worden naar verwachting de eerste woningen medio 2019 opgeleverd.

Auteur

Albert-Jan Garama