Lustrumbijeenkomst Filosofisch café De Verdieping

Assen

Filosofisch café De Verdieping heeft een lustrumbijeenkomst dinsdag 11 oktober om 19.30 uur. Het thema is 'Angst en het goede leven' met Petra Bolhuis en Theo Meereboer.

Het is volgens de statistieken nog nooit zo veilig geweest: de ziekenhuizen functioneren beter dan ooit, het verkeer maakt met meer auto’s minder slachtoffers dan in het verleden, de kindersterfte is historisch laag, aids is een chronische ziekte geworden en kanker is daar hard naar op weg. Maar ons gevoel zegt iets heel anders. Wij in onze moderne, goed georganiseerde samenleving durven de straat niet op en de deur niet open te doen, we wantrouwen de artsen en maken ons zorgen over ons voedsel. En alsof het niet al genoeg was komt daar vandaag de dag de angst voor terrorisme en aanslagen in Europa nog bij. Er zijn een aantal filosofen die bezig zijn met verklaringen waarom de wereld zo in verwarring is en hun aandacht gaat dan uit naar het politieke aspect. Denk aan Paul Cliteur, Martha Nussbaum of Chantal Mouffe. Ze zetten in op het afschaffen van religie, inzet op vaderlandsliefde of het loslaten van bepaalde liberale denkwijzen. Wij willen ons bezig houden met dat andere aspect dat zoekt naar hoe we als individu en met elkaar om kunnen gaan met de wereld waarin we leven. De lijn die we zien bij Gude, Nancy en Levinas. Kortom, we kijken naar de aloude vraag van de filosofie: hoe leven we het ‘goede leven’? Natuurlijk ziet de wereld er vandaag de dag anders uit dan toen De Verdieping vijf jaar geleden begon. Er is een vluchtelingen- crisis, een economische crisis en de grote strijd die vijf jaar geleden zichtbaar was in aanslagen op grote afstand komt wel heel dichtbij als er sprake is van mogelijke terreuraanslagen in de Efteling. En ja, dat maakt ons mensen bang. Maar meer nog dan concrete zaken waar we bang voor zijn, voelen we angst. Maar wat is angst? Waar komt het vandaan? Blijkbaar helpen de statistieken en al die veiligheidsmaatregelen die we hebben in onze maatschappij niet tegen de angst. De kennis dat de kans op een aanslag zeer gering is helpt niet. Angst is verbeeldingskracht. Angst kent de vorm ‘wat als …..?’ En dan doen zich twee wegen voor die naar een verschillende toekomst leiden: in het ene geval zoeken we voor iedere ‘wat als…?’ bescherming. Dan worden we een samenleving waar iedere nieuwe ontwikkeling leidt tot een reeks aan maatregelen om alle denkbare risico’s te mijden. Of we gaan onze verbeeldingskracht omarmen. Dan worden we een samenleving waarin we durven dromen en onze angst te lijf gaan met het zelfvertrouwen dat we tot nu bestand zijn tegen wat er op ons pad komt en dat ieder ‘wat als ….?’ ons tot nu toe sterker heeft gemaakt. 19.30 – 20.00 uur Speciale aandacht voor vijf jaar De Verdieping met gesproken column door Christiaan Brandt. 20.00 – 22.15 uur Lezing Petra Bolhuis en Theo Meereboer, met na de pauze debat met de deelnemers. 22.15 – 22.45 uur Nazit LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen; entree 6 euro; jongeren 4 euro. Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl, deverdieping@home.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama