Hoe is het om beperkt te zijn in horen én zien?

Assen

Hoe is het om beperkt te zijn in horen én zien? Tijdens de Week van de toegankelijkheid tot en met 8 oktober, laten mensen met doofblindheid dit ervaren aan gemeenteambtenaren in heel Nederland.

Dit gebeurt in de vorm van een bijzondere ontmoeting waarbij ambtenaren worden uitgenodigd om doofblind te lunchen of gebak te eten. Ondertussen gaan ze met ervaringsdeskundigen en professionals in gesprek over een volwaardige participatie van deze doelgroep. "Niet goed kunnen horen én zien is niet zomaar een dubbele beperking, het is meer dan dat. Je kunt je gezichtsvermogen namelijk niet compenseren door je gehoor, of andersom. Toch kunnen mensen met doofblindheid meer dan de meeste mensen denken. Dat willen we ambtenaren graag laten ervaren tijdens de Week van de Toegankelijkheid", licht Ton van der Rijst toe, één van de initiatiefnemers. Toegankelijkheid Tijdens de Week van de toegankelijkheid (3 t/m 8 oktober 2016) wordt landelijk aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid voor mensen die niet goed horen én zien. Deze groep wil immers net als iedereen volop kunnen meedoen in de maatschappij. Daarbij horen bijvoorbeeld een goede toegang tot voorzieningen en mogelijkheden om mee te doen aan sociale activiteiten. Gemeentes vervullen bij dat alles een spilfunctie. Oog en Oor voor Talent De bijzondere ontmoetingen tijdens de Week van de Toegankelijkheid maken deel uit van de campagne Oog en Oor Voor Talent. Dit is een landelijk initiatief van alle (belangen-)organisaties die zorg of ondersteuning bieden en de belangen behartigen van mensen die beperkt zijn in horen en zien (doofblind zijn). In deze campagne vragen zij met elkaar aandacht voor de talenten van deze groep mensen. Dit gebeurt met lokale activiteiten waarbij de mogelijkheden van mensen met doofblindheid centraal staan, met als doel dat er meer begrip ontstaat voor hun vragen. Zie ook www.oogenoorvoortalent.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama