Column Foekje Dijk: 'Rare vogels'

Assen

Foekje Dijk: 'Rare vogels'

‘Hebben jullie de gestreepte zandloper gezien?’ Hijgend van opwinding tolt het joch de vogelkijkhut binnen. De tot voor kort diepe stilte wordt ruw verstoord. De opgetogen jongen zwaait losjes met zijn verrekijker en kijkt vragend rond. De schrik duurt niet lang, meteen daarna stroomt de hut over met alle soorten en maten telelenzen, fototoestellen, verrekijkers, en mensen. Begerig zwaaien de veelsoortige lenzen in het rond, worden de zoekers scherp gesteld en gericht op de waadvogels in het meer. Ondertussen zijn de reeds langere tijd aanwezige vogelaars in de hut subiet omver geworpen. Kennelijk is er een appje verstuurd naar alle vogelliefhebbers die het land rijk is, om een bijzondere waarneming te melden. In dit geval de Grote Franjepoot en de Gestreepte Zandloper. Het hazenpad is snel gelopen! Mensen met een missie zijn vaak behept met de nare eigenschap dat ze volstrekt blind zijn voor de rest van de wereld. Niet alleen fanatieke vogelaars dragen deze last mee, dit geldt eveneens voor politiek bevlogen creaturen of godsdienstig aangelegde wereldverbeteraars. Er is maar één ding belangrijk: het volvoeren van de missie, op welke wijze deze dan ook gekleurd is. Figuren die lijden aan dergelijke dogmatische zendingsdriften, kunnen op volkomen verrassende, maar vooral ook niets ontziende wijze over anderen, minder getalenteerde enthousiastelingen, heen walsen. Die ene, bijzondere vogel, wanneer die eenmaal gespot is, dient deze gezien en vastgelegd te worden. Dat politieke programma, soms niet meer dan één A-viertje, kan veroorzaken dat grote groepen worden buitengesloten. De fanatieke gelovige, die slechts één boodschap kent, kan op kille wijze de medemens op een zijspoor rangeren. Wat drijft toch de mens, om zozeer vervuld te zijn van de eigen missie, dat daarbij zo niet een spoor van vernielingen achtergelaten wordt, dan wel dat anderen in volstrekte kou moeten blijven staan? Het stemt tot nadenken. Rare vogels, die mensen! Foekje Dijk, Vrijzinnig Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama