Grafkelder Magnuskerk opengesteld

Assen

De gerestaureerde grafkelder in de Magnuskerk Anloo is vanaf 1 oktober zichtbaar voor het publiek. In de kelder is een kist geplaatst, waarin de gevonden beenderen zijn gelegd. De kist is afgedekt met een glasplaat, zodat de botten zichtbaar blijven.

Het doel van de stichting vrienden van de Magnuskerk was de grafkelder te restaureren en zichtbaar te maken voor de bezoekers. Met het openen van de grafkelder wil de stichting ook laten zien hoe vroeger de rijke landjonkers hun doden begroeven. Van het gehele restauratieproces is een documentaire gemaakt die op verzoek in de kerk te zien is. Tijdens de restauratiewerkzaamheden is ook archeologisch onderzoek gedaan. We weten nu dat er 1 grafkelder in het koor van de Magnuskerk ligt en dat er nog verschillende graven en grafplaten liggen. Ook weten we dat de grafkelder niet van de rijke ambtenarenfamilie Ellents was, maar van Ritmeester Unico Evert Alberda. Alberda kocht in 1746 een herenhuis van de familie Ellents. Het huis kreeg in 1747 het recht van havenzate. In archiefstukken staat dat Alberda een grafkelder kocht voor 300 gulden. We weten nu dat de beide vrouwen van Alberda en een kind in de grafkelder gegraven liggen. Waar de havezate gestaan heeft in niet precies bekend. Er stond een herenhuis van Ellents direct naast de kerk, maar dat is vermoedelijk niet de havezate geweest. Die lag langs het Anlooerdiepje zo'n 500 meter van de kerk richting Gasteren. Naar de juiste plaats zal nog verder onderzoek gedaan moeten worden. Bijzonder is ook de ontdekking van een middeleeuws romaans koor dat kleiner was dan het huidige gotisch koor.

Auteur

Albert-Jan Garama